Erasmus+ KA2

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekts “My Micro-region in Macro-Europe. A EuropeanYoungCitizenin a RestructuredArea”,("Mans mikro reģions makro Eiropā. Eiropas jaunieši – reorganizētas telpas iedzīvotāji").

Erasmus+ KA2 projekta Nr. 2016-1-PL01-KA219-026399_4

PVS 3652.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Koordinators:

Polija, Krakova, ZespolSzkolOgolnoksztalcacychNr 2 w Krakowie.

Partnervalstis:

Itālija, Aversa, LiceoScientificoStataleEnrico Fermi,

Spānija, Madride, IES Pablo Neruda,

Rumānija, Krajova, ColegiulTehnicdeArtesiMeseriiConstantinBrancusiCraiova,

Latvija, Rīga, Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola.

Projekta īstenošanas laiks: 2016. gada 1. septembris līdz 2019. gada 31.augusts.

Projekta finansējums: 23 375.00 EUR

Projekta mērķi: Samazināt skolēnu skaitu, kas pamet mācības un neiegūst pamatizglītību vai vidējo izglītību, kā arī samazināt bezdarbu jauniešu vidū, veidojot atvērtu un inovatīvu izglītības apguves sistēmu mūsdienu digitālajā ērā. Attīstīt kompetences (CV, darba intervijas, prezentēšanas prasmes u.c.), lai jaunieši būtu konkurētspējīgi Eiropas Savienības darba tirgū.

Projekta rezultāti: Skolēniem uzlabotas svešvalodas, komunikācijas un prezentācijas prasmes. Iepazīta citu valstu izglītības sistēma, piedaloties mācību stundās un ārpusklases aktivitātēs. Iegūts priekšstats par citu ES valstu darba tirgu, apmeklējot dažādus uzņēmumus un iepazīstoties ar ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas specifiku. Profesionālā pilnveide izglītības jomā iesaistītajām personām, uzlabotas svešvalodas prasmes, iegūts priekšstats par projekta dalībvalstu izglītības sistēmu, pārņemta labā prakse.

Projekta koordinatores Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskolā: Sanita Mežiniece un Olga Vinogradova.

22.11.2016

 

Tikšanās Krakovā.

Polijā, Krakovā no 2016. gada 16. novembra līdz 18. novembrim notika Erasmus+ KA2 projekta "My Micro-region in Macro-Europe. A European Young Citizen in a Restructured Area" koordinatoru sanāksme. Piedalījās visu dalībvalstu pārstāvji (poļi, spāņi, itāļi, rumāņi un latvieši).

Sanāksmes laikā tika plānota projekta realizācija, gaidāmie rezultāti, to izplatīšana, turpmākās tikšanās un sadalīti pienākumi dalībnieku starpā.

01.12.2016