Erasmus NBE+ (Francija)

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekts „Nuits blanches” (“Baltās naktis”)

KA2 projekta Nr. 2015-1-FR01-KA219-015183_2.

PVS 3545.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Koordinators: Francija, Saint-Jean-de-Luz, LYCEE MAURICE RAVEL.

Partnervalstis:

Itālija, Roma, I.I.S. “Via Emery, 97” – ("Stendhal"),

Turcija, Cesme, ULUSOY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ,

Rumānija, Cluj-Napoca, COLEGIUL ECONOMIC «IULIAN POP»,

Latvija, Rīga, Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola.

Projekta īstenošanas laiks: 2015. gada 1. septembris līdz 2018. gada 31.augusts.

Projekta finansējums: 40 050,00 EUR.

Projekta mērķi: uzlabot skolēnu svešvalodas un komunikācijas prasmes, prasmes strādāt komandā, paplašināt zināšanas par citu ES valstu kultūru, literatūru un tradīcijām. Veicināt izglītības jomā iesaistīto personu profesionālo pilnveidi un attīstīt kompetences.

Projekta rezultāti: Skolēniem uzlabotas svešvalodas prasmes, komunikācijas un prezentācijas prasmes, iegūts priekšstats par mācību procesu citās Eiropas valstīs. Ceļot skolēnu pašapziņu un mācību motivāciju caur ES piedāvātajām iespējām pilnveidoties un izglītoties, palīdzēt veiksmīgāk iekļauties darba tirgū. Pedagogiem uzlabotas svešvalodas prasmes, iegūts priekšstats par projekta dalībvalstu izglītības sistēmu, pārņemta labā prakse.

Projekta koordinatores Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskolā: Sanita Mežiniece un Olga Vinogradova.


Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekta „Nuits blanches” (“Baltās naktis”) ietvaros notika pirmā koordinatoru tikšanās Romā no 09.11.2015. līdz 11.11.2015.

Tikšanās laikā bijām vizītē Itālijas Erasmus + vadības centrā (INDIRE), plānojām turpmākās aktivitātes projekta ietvaros un sadalījām pienākumus un tuvāk iepazināmies ar partnervalstu pārstāvjiem. Kā arī nedaudz iepazināmies ar Romas kultūru un vēsturi.

Informācija par projektu: http://nbeplus.franceserv.eu/

 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekta „Nuits blanches” (“Baltās naktis”) ietvaros notika pirmais skolēnu grupu īstermiņa apmaiņas brauciens uz Romu no 30.11.2015. līdz 05.12.2015. Piedalījās pārstāvji no projekta dalībvalstīm: Francijas, Itālijas, Rumānijas un Latvijas. Mūsu skolu pārstāvēja 6 skolēni: Alīna Paršakova, Sintija Dukaļska, Evita Petroviča, Viktorija Ščepina, Oļegs Konunčuks, Mihails Paršins, kā arī skolas direktors Egīls Romanovskis, direktora vietniece Ksenija Kozika un skolas psihologs Olga Vinogradova.

Apmaiņas brauciena laikā skolēniem bija iespēja iepazīties un izveidot draudzīgas attiecības ar citu partnervalstu pārstāvjiem, kā arī piedalīties I.P.S. “Stendhal” http://www.ipsstendhal.it/ skolas organizētajās aktivitātes skolā un Romas pilsētā.

Skolēni prezentēja sevi, savu skolu un valsti. Mūsu skolēni bija sagatavojuši prezentāciju par vilkačiem. Datorgrafikas darbnīcās mūsu skolēni sadarbībā ar itāļu skolēniem izstrādāja vairākus projektus logo maketus. Apmeklēja Romas kultūrvēsturiskus objektus: Kolizeju, Svētā Klementa baznīcu, Panteonu, Trevī strūklaku, Navona laukumu, Valentini pili, Trajāna kolonnu, Vatikānu, Karakallas termas.

Skolēniem ļoti patika Roma, uzlaboja komunikācijas prasmes angļu valodā, iepazinās ar skolēniem no citām Eiropas Savienības valstīm, iemācījās sevi prezentēt

Visi izglītojamie, kas piedalījās skolēnu grupu īstermiņa apmaiņas braucienā uz Romu, grib arī turpmāk piedalīties Erasmus+ projektos, jo tā ir iespēja sevi pilnveidot, iegūt jaunu pieredzi un draugus ES. Viņi popularizē projektu skolasbiedru, draugu un ģimenes vidū.

Skolā ir izveidota projekta darba grupa, kurā ir iesaistīti skolēni no dažādām vecuma grupām un ar atšķirīgu sociālo pieredzi.

Plašāka informācija par projektu: http://nbeplus.franceserv.eu

Projekta koordinatores: Olga Vinogradova un Sanita Mežiniece

 

Erasmus+ KA2 projekta “Nuitsblanches” partneri viesojas Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskolā

No 09.05.2016. līdz 13.05.2016. mūsu skolā notikaprojekta partneru tikšanas, lekcijas, radošās un izglītojošās darbnīcas. Kopā ieradās44 viesi no četrām Eiropas Savienības valstīm.

Projekta mērķis ir uzlabot skolēnu zināšanas par mītiskiem, fantastiskiem tēliem, gadskārtu rituāliem, leģendām (vampīri, vilkači, spoki, saulgrieži utt.) pilnveidot svešvalodu un komunikācijas prasmes kā arī attīstīt iemaņas strādāt komandā. Veicināt izglītības jomā iesaistīto personu profesionālo pilnveidi un attīstīt kompetences.

Iesaistītie skolēni un skolotāji augstu vērtē iespēju uzlabot valodas un komunikācijas prasmes un iegūt jaunus draugus Eiropas Savienībā.

 Projekta koordinatores: Sanita Mežiniece un Olga Vinogradova