" Ej uz priekšu - nebaidies!"

 

 

Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gada ietvaros projekts „Ej uz priekšu - nebaidies!”

Projekta apraksts

Projekta „Ej uz priekšu – nebaidies!” mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par brīvā laika un nākotnes plānošanu, izglītības un karjeras iespējām.

Projekta gaitā tiks realizēti divi izbraukumi uz Jēkabpils ieslodzījuma vietu, seminārs, atklātā diskusija, meistardarbnīca, radošās darbnīcas, spēles izveidošana.


Projekta realizācijas gaita1. Projekta "Ej uz priekšu –nebaidies!" ietvaros norisinājies neformālās izglītības pasākums "draudzības aproču veidošana", kas guvis lielu atsaucību no jauniešu puses. Darbnīcas vada jaunieši.

   

2. Atklātā diskusija un radošā darbnīca Jēkabpils ieslodzījumu vietā. Jaunieši varēja dalīties pieredzē par savu dzīvi un attiecības, sanākot kopā.


3. Karjeras un savas nākotnes plānošana - izpētīt un pārrunāt iegūtos rezultātus varēja ikviens jaunietis, lai varētu plānot savu dzīvi.


4. Otrais izbraukums uz Jēkabpils ieslodzījuma vietu. Kulinārijas meistarklase, gatavojām kopā suši un tiramisu.

                                           

5. Jauniešu izveidātas interaktīvās spēles izpēlēšana. Dāvanā jauniešiem ir atvestas galda spēles, notiek stratēģiska plānošana, kā varētu izspēlēt visas spēles.

Projekta koordinatore Olga Vinogradova