"No paaudžu vērtībām līdz sadarbībai!"

 

Sabiedrības integrācijas projekts „No paaudžu vērtībām līdz sadarbībai!”

Projekta apraksts

Sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu Rīgas 18.vakara (maiņu) vidusskola īsteno sabiedrības integrācijas projektu „No paaudžu vērtībām līdz sadarbībai!” laika posmā no 2014.gada 17.marta līdz 20.novembrim, kura mērķis ir veicināt dažādu paaudžu integrāciju.

 

Projekta realizācijas gaita.

Projekta ietvaros ir jau notikušas daudzi pasākumi, kuru laikā skolas skolēniem bija iespēja gan talkot, gan dzirdēt no aculieciniekiem par skolas vēsturi, gan pabūt kopā saliedēšanas pasākumā, kā arī būt klāt tik nopietnā pasākumā – skolas muzeja radīšanas sākumposmā. Paveiktais ir redzams arī fotogrāfijās:

1)    8.aprīlī notika tikšanās ar projektā iesaistītajām personām. Ieradās vairāk nekā 35 personas – skolēni, skolotāji, absolventi, darbinieki. Tikšanās laikā uzzinājām interesantas lietas, piemēram, senāk skolas pagalmā augušas 40 papeles. Skolēniem vairāk interesēja jautājumi par to, kā tajā laikā notika mācības, kādas stundas bija, skolēnu uzvedība. Bijušie skolas absolventi labprāt dalījās atmiņās, pat rādīja tā laika fotogrāfijas.

   

         

                          

2)    15.aprīlī tika organizēts saliedēšanas pasākums gan skolotājiem, gan skolēniem, kura laikā bija jāveic komandas veidošanas pasākumi. Sākums bija grūtāks, jo skolēni bija no dažādām klasēm, dažāda vecuma un dažādu tautību, tomēr, pildot uzdevumus, izdevās radīt atraktīvu, jautru un saliedējošu vidi.

   

3)    16.aprīlī notika skolas muzeja koncepta un ideju radīšanas pasākums, kurā piedalījās gan skolēni, gan pedagogi. Darbs notika radošajās grupās. Katra grupa veica uzdevumu, kas saistīts ar muzeja izveidi - veidoja aprakstu par muzeju, kāds tas varētu būt; veidoja muzeja LOGO skices vai zīmējumus un domāja skolas muzeja nosaukumu. Interesantas un radošas idejas izteica skolēni, kuriem vajadzēja veidot muzeja aprakstu, piemēram, muzeju vajadzētu veidot ar vairākām nodaļām, vajadzētu veidot muzeja dienas skolā, par muzeju jābūt atbildīgiem arī skolēniem. Muzeja logo veidošanā atsaucību guva logo ”Astoņpadsmitie”.

    

Tā kā līdz šim skolā nav bijusi vēsturiska ekspozīcija par skolu un ēku un projekta gaitā ir paredzēts sākt darbu pie skolas vēstures stūrīša veidošanas, kurā tiek plānots apkopot vēsturiskos materiālus par skolu un ēku, kurā šobrīd atrodas mūsu skola, radās nepieciešamība izzināt, kā tas notiek citās skolās. Skolēni, pedagoga pavadībā devās uz tuvāko skolu, kurā darbojās vēstures muzejs, uz Rīgas Puškina Liceju.


Zināšanu papildināšanai par vēstures stūrīša izveidi, skolēni kopā ar skolotāju devās arī uz Rīgas Centrālās bibliotēkas Sarkandaugavas filiāles bibliotēku, kur uzzinājām interesantu faktu par skolas ēkas vēsturi - 1923. gadā 23. Septembrī mūsu skolas „Baltā Krusta biedrība” atklāja patversmi sievietēm, kuras darba un nodarbošanās trūkuma dēļ ir morāli apdraudētas - mazturīgām sievietēm ar bērniem, grūtniecēm, bijušām prostitūtām. Visas patversmē iestājušās sievietes nodarbojās ar rokdarbiem – šūšanu, adīšanu.


Neskatoties uz to, ka skolas muzeja stūrītis ir tikai tapšanas stadijā, skolēni kopā ar šī muzeja, ja tā var teikt, koordinatori Ainu Kalnieti devās uz Jāņa Grestes (LATVIEŠU PEDAGOGS UN MUZEJU DARBINIEKS (1876. - 1961.)) piemiņas plāksnes atklāšanu 22.maijā Rīgā, Martas ielā 5, kurā piedalījās Zinaida Soboļeva, vēstures muzeju apvienības vadītāja, Eiženija Aldermane - Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja, Ina Druviete - Izglītības ministrijas ministre.


4)    25.aprīlī arī mūsu skola piedalījās talkošanā Sarkandaugavas parkā, kas ļāva iepazīties ar Sarkandaugavas iedzīvotājiem, parunāties, kā arī saprast, cik nozīmīgi ir sakopt vidi sev apkārt. Gan gandarījums par paveikto, gan arī nogurums bija manāms visu dalībnieku sejās, kad noslēgumā visi pulcējās piknikā, lai pārrunātu paveikto.

 


5)    Lai tuvāk iepazītu Sarkandaugavas apkārtni un redzētu muzeja darbību ikdienā, devāmies ciemos uz Latvijas kultūras muzeju „Dauderi”, kasno 1937. līdz 1940. gadam tā kalpoja par Valsts un Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa vasaras rezidenci.  Skolēniem gides stāstījums likās ļoti saistošs, jo arī vēstures stundās par to tiek daudz mācīts.

   


6)    13.-14.jūnijā notika izbraukuma seminārs „Labirintos”, kas atrodas 48 km no Rīgas Iecavas novadā, Zorģos, tādējādi lielākajai daļai projekta dalībnieku tā bija lieliska iespēja izrauties no pilsētas dzīves. Piedalījās 26 dalībnieki. Laiks mūs pirmajā dienā lutināja un iztikām bez lietusgāzēm, kaut gan mākoņi brīžiem izskatījās draudīgi.


   Īpašs paldies jāsaka Ksenijai Kozikai, kas bija atbildīga par virtuvi un visiem projekta dalībniekiem bija iespēja baudīt plovu un brokastīs svaigi ceptas pankūkas.

   


Visi, kas vien vēlējās, varēja aktīvi darboties gan izmantojot atrakcijas parka piedāvātās izklaides, gan spēlējot futbolu, volejbolu, laivojot un braucot ar velokartu.


Skolotāju vadībā pašiem bija jāuzceļ teltis un jāpalīdz sagatavot pārtika ēdienreizēm.


Izbraukuma semināra rezultātā projektā iesaistītajām personām bija iespēja iepazīties tuvāk neformālos apstākļos un dalīties pieredzē.

Paldies visiem un jauku atpūtu vasarā!

Tiksimies projekta turpinājumā septembrī!

 

Esam atgriezušies!!!


18. septembrī notika radošā darbnīca „Papīra māksla”, kuras laikā gan skolēni, gan skolotāji 10.b klases skolnieces Marinas Krjukovičas vadībā veidoja eglītes no konfektēm. Par pasākumu bija ļoti liela interese. Pauzēs skolēniem bija iespēja baudīt tēju un cepumus. Visi atzina, ka šādas eglītes ir lieliska dāvana.

  

  


23. septembrī  projekta ietvaros notika skolas senioru pēcpusdiena, kurā piedalījās  mūsu skolas pedagogi un darbinieki, kā arī darbinieki, kuri ilgus gadus strādājuši skolā, bet nu ir pelnītā atpūtā, piemēram, Anna  Briža un Biruta Rozenfelde. No mūsus skolas pedagogiem piedalījās: Valentīna Borisova, Tatjana Hļebņikova, Tatjana Kandrušina,  Roza Kostanova,  Ksenija Kozika, Anastasija Kulakova, Nadežda Kurganova, Irina Kuzņecova, Līga Matveja, Larisa Melkus, Ludmila Miļehina, Tatjana Pasečnika, Larisa Petrjakova, Inese Pļaviņa, Ņina Popova, Olga Sidorko, Tatjana Sulojeva, Irina Usaļeva, kā arī darbinieki: Aleksandra Nalivaiko, kura ir arī mācījusies šajā skolā, un Nadežda Paļuma, kuras darba gaitas jau 32 gadus ir saistītas ar mūsu skolu.Pasākuma dalībnieki skatījās vēsturiskas fotogrāfijas, atcerējās „senos” laikus, noskatījās  jau veikto projektu prezentācijas, uzzināja par jaunajiem projektiem mūsu skolā, apskatīja telpas, kurās  sāk veidoties skolas muzeja stūrītis.

      

30.septembrī mūsu skolas bijusī fizikas skolotāja un Rīgas Latviešu biedrības Esperanto kluba vadītāja Biruta Rozenfelde ieinteresēja mūsu skolēnus ar lekciju „Ievads esperanto”. Mēs uzzinājām, ka esperanto ir visplašāk izmantotā mākslīgā valoda pasaulē, kuru sāka veidot jau 1872.gadā. Skolēnu interese par valodu bija liela, Birutas kundzei bija jātulko dažādus teikumus esperanto valodā. Tagad mēs protam pateikt – Mi vin amas (Es tevi mīlu), Mi estas Sanita (Es esmu Sanita), Mi estas de Rigo, Latvio (Es esmu no Rīgas, Latvijas)! Paldies par saistošo stāstījumu!

          

    

8.oktobrī mūsu skolā notika radošās darbnīcas, kurās visi interesenti varēja vingrināties lakatu siešanā (vadītāja Anita Spēlmane), rotu gatavošanas mākslā (Sanita Mežiniece), draudzības aproču (Anna Mežiniece un Ilana Jesehina) un puķu veidošanā (Natālija Jesehina). Piedalījās gan projektā iesaistītie cilvēki, gan arī pārējie skolēni un skolotāji, kā arī pie mums bija ieradušies ciemiņi – gan Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas vadītāja Ilona Stalidzāne un galvenā speciāliste Irina Vasiļjeva, gan 34.vidusskolas mājturības skolotāja Alla Bočarova ar dažām savām skolniecēm. Tā kā projekta mērķis ir veicināt dažādu paaudžu integrāciju un sadarbību, tad, vērojot šajā pēcpusdienā notikušās aktivitātes, jāatzīst, ka projekta mērķis ir pilnībā sasniegts, jo vecuma amplitūda bija tik dažāda, sākot ar 80 gadiem līdz jaunākajai dalībniecei Annai Mežiniecei (7 gadi).

 

 


Projekta koordinatore Sanita Mežiniece