"Drošiem pieder pasaule!"

Brīvprātīgo darba programmas īstenošanas projekts „Drošiem pieder pasaule”

Projekta apraksts

2013.gada 8. aprīlī skolā sākas brīvprātīgo darba programmas īstenošanas projekts „Drošiem pieder pasaule", kura mērķis ir ar brīvprātīgo darba palīdzību mācīt skolēnus, skolas pedagogus un darbiniekus atpazīt bīstamās situācijas, iemācoties tajās pareizi uzvesties un apgūstot primāros pašaizsardzības paņēmienus.


Projekta realizācijas gaita


Projekta ietvaros ir notikušas daudzas aktivitātes, kurās mūsu skolas skolēniem bija iespēja piedalīties gan aktīvi, gan fiziski, gan intelektuāli, kas ir aplūkojams arī fotogrāfijās:

Pats sākums - projekta grupa, izstrādājot projektu.

 

1.virziena ietvaros notikušās aktivitātes:


1)             28.maijā projektā tika iesaistīta arī nevalstiska organizācija „Patvērums „Drošas mājas””, kuras psihologs, atkarību profilakses grupu vadītājs Edgars Caics lasīja gan pamatskolas, gan vidusskolas skolēniem.


2)             20.septembrī notika paraugdemonstrējumi – brīvprātīgo biedrība „BEZVESTS.LV”, kā arī skolēniem bija iespēja noklausīties 2012.gada "Latvijas Lepnums" balvas saņēmēja stāstījumu par cilvēku meklēšanu.

3)             23.septembrī pie mums ieradās Latvijas Interneta asociācijas-Net-Safe Latvia Drošāka vietnes www.Drossinternets.lv pārstāvji, kuru speciālisti novadīja lekciju.


4)             24.oktobrī Rīgas pašvaldības policijas pārstāvji nopietni atbildēja uz skolēnu jautājumiem par cilvēku drošību Latvijā.


 

2.virziena ietvaros notikušās aktivitātes:


5)    praktiskās nodarbības skolēniem un skolas darbiniekiem, kuru laikā projekta dalībnieki varēja apgūt pašaizsardzības paņēmienus un uzzināt, kā pareizi rīkoties bīstamās situācijās. Praktiskās nodarbības notika regulāri katru mēnesi. To vadītāji sporta kluba “Hadl” pārstāvji Roberts Neimans un Andis Grebzde 28.augustā sniedza paraugdemonstrējumus, bet vēlāk jau nodarbības notika gan skolotājiem, gan skolēniem, apgūstot pašaizsardzības paņēmienus.


6) 2013.gada 8. oktobrī projekta dalībnieki devās uz Zemessardzes 54.inženiertehnisko bataljonu, kur no karavīru stāstītā uzzināja par sprāgstvielu iznīcināšanu un par pareizu rīcību gadījumā, ja radušies draudi. Skolēniem pat tika demonstrēts sprāgstvielu iznīcināšanas robots.

 

Projekta ilgtermiņa rezultāts: regulāras sporta nodarbības mūsu skolā un mācību materiālu pilnveidošana audzināšanas stundām un karjeras izglītības jomā.

Projekts turpinās līdz 2013. gada 30. decembrim un skolēniem ir iespējas piedalīties sporta nodarbībās pašaizsardzībā un noskatīties paraugdemonstrējumu, kurus sniegs tuvcīņas organizācija „Tēvijas sargi”.

Projekta koordinatore Aina Kalniete