Metodiskās padomes sastāvs

Līga Liepiņa – direktora vietniece izglītības jomā.

Inese Pļaviņa – latviešu valodas un literatūras, angļu valodas, vācu valodas skolotāju MK vadītāja bibliotekāre.

Larisa Melkus – matemātikas, fizikas un informātikas skolotāju MK vadītāja.

Valentīna Borisova – bioloģijas un ķīmijas skolotāju Mk vadītāja.

Sanita Mežiniece – humanitāro mācību priekšmetu skolotāju MK vadītāja.

Sandra Kušnere – klašu audzinātāju MK vadītāja.

Valentīna Kujevda – krievu valodas un literatūras skolotāju MK vadītāja.


Copyright © 2018. r18vmvs.lv.