Metodiskās padomes sastāvs

METODISKĀS PADOMES SASTĀVS

Līga Liepiņa – direktora vietniece izglītības jomā.

Inese Pļaviņa – latviešu valodas un literatūras, angļu valodas, vācu valodas skolotāju MK vadītāja bibliotekāre.

Aina Kalniete – matemātikas, fizikas un informātikas skolotāju MK vadītāja.

Valentīna Borisova – bioloģijas un ķīmijas skolotāju Mk vadītāja.

Sanita Mežiniece – humanitāro mācību priekšmetu skolotāju MK vadītāja. 

Sandra Kušnere – klašu audzinātāju MK vadītāja.

Valentīna Kujevda – krievu valodas un literatūras skolotāju MK vadītāja.