Mācību resursi

Daži no mācību materiāliem pieejami PDF datnēs. Lai varētu tās lasīt, nepieciešama programma, ko var lejupielādētšeit.

Dažādi mācību priekšmeti

Uzdevumi.lv - dažreiz pēc ilgas darba dienas nepietiek laika un spēka bērniem izskaidrot skolā uzdoto mājas darbus. Matemātika, fizika, ķīmija... kurš to vairs atceras?!

Tieši tādēļ portāls Uzdevumi.lv ir lielisks palīgs!

Portālā katram uzdevumam ir doti risinājuma soļi, kurus izlasot skolēns patstāvīgi izprast mācību vielu un saprast kā risināt uzdoto mājas darbu. Tas ir kā privātskolotājs, kurš sniedz konsultācijas 24 stundas diennaktī. Lai uzsāktu pilnvērtīgi lietot portālu un saņemt visus risinājumus, nepieciešams pieslēgt PROF pakalpojumu.

interneturok.ru shkola.lv - mācību materiāli mazākumtautibu skolēniem dažādos mācību priekšmetos, paredzēti tālmācības skolēniem, satur arī videostundas.

eduspace.lv - dažādi publiski pieejami kursi , tai skaitā gatavošanās CE matemātikā, bioloģijā, ķīmijā, fizikā, latviešu un angļu valodās.

Valsts pārbaudes darbu paraugi 3.,6.,9.,12.klasēm.

Matemātika un dabaszinības

dzm.lu.lv - materiāli matematikas un dabaszinatņu stundām skolēnu pastāvīgam darbam pamatskolā un vidusskolā

Mācību video - videostundas matematikā, fizika, ķīmijā, gatavošanās CE.

Spēles matematikā - bezmaksas Flash spēles jaunāko klašu skolēniem matemātikas apgūšanai

Cilvēka ķermenis - Anatomijas stunda par cilvēka ķermeni 3D

Aritmētikas un algebras likumi, formulas un piemēri - mācību gramata ar formulām un uzdevumu atrisināšanas paraugiem.

Gatavojamies centralizētajam eksāmenam - materiāli no Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolas mājas lapas

https://www.fizmix.lv/- interesanti par un ap fiziku

Komerczinības, ekonomika

Ekonomika - Auces vidusskolas blogs par un ap ekonomiku

Latviešu valoda

Viss par latviešu valodu vidusskolai - piekļuve visām tēmam latviešu valodas kursā, vingrinājumiem, citiem interneta resursiem, vārdnīcām, dots mācību literatūras saraksts.

Latviešu valoda pamatskolai - flash lapa latviešu valodas apguvei pamatskolā, iespēja iepazīties ar dažadām tēmam un strādat ar uzdevumiem.

Terminu vārdnīca

Valsts valodas komisijas mājas lapa - normatīvie akti, materiāli valodas kultūras jautājumos, valodas pētniecība, datoratbalsts

Literatūra

Latviešu literatūras centrs - latviešu literatūras vēsture, latviešu literātu datu bāze, darbu fragmenti.

Letonika.lv - lasi latviešu klasiķu darbus internetā! Abonenti var piekļūt dažādām vārdnīcām un multivides failiem. Ir arī sadaļa par latviešu valodu.

Imanta Ziedoņa lapa - par I.Ziedoņa fonda " Viegli" darbību, iespēja noskatīties filmu, noklausīties, lejupielādēt, dziedāt līdzi latviešu mūziķu dziesmām ar I. Ziedoņa vārdiem.

Māras Zālītes lapa - plaša informācija par M.Zālīti, darbu fragmenti.

Vēsture

Zudusī Latvija - Latvija zīmējumos, atklatnēs, fotogrāfijās no 19.gs beigām līdz mūsdienam.

Lejupielādējamas darba lapas - vēsturē vidusskolai

Angļu valoda

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ - the one-stop resource for the English language and more…

http://www.manythings.org - Interesting Things for ESL Students

http://www.englishmedialab.com/elementaryvideos.html - videostundas

Informātika

ECDL - videostundas MS Word, MS Excel, MS Power Point un mājas lapu veidošana.

Informātika Auces vidusskolā - Auces vidusskolas informātikas skolotāju veidoti materiāli informātikas stundām (un ne tikai) .

Mācību materiāls - materiāls ECDL moduļu apguvei, citas informātikas stundu tēmas.


Copyright © 2018. r18vmvs.lv.