Interešu izglītība skolā 2017./2018.mācību gadā

Mūsu skola piedāvā sekojošus interešu izglītības pulciņus:

1. Muzikāli vokālais ansamblis vadītājs Pāvels Veļičko
2. Tēlotājmākslas pulciņš vadītāja Nadežda Iļjina
3. Veselības pulciņš vadītāja Tamāra Žoludja
4. Tekstilmākslas pulciņš vadītāja Anita Spēlmane
5. Radošas darbnīcas vadītāja Ieva Zvejniece
6. Sporta dejas vadītāja Viktorija Kanuņņikova
7. Galda hokejs vadītājs Edgars Caics
8. Skolas mājaslapa, animācijas un video sižetu veidošanas pulciņš vadītāja Jūlija Mazure

Copyright © 2018. r18vmvs.lv.