Interešu izglītība

Interešu izglītība skolā 2017./2018.mācību gadā

 Mūsu skola piedāvā sekojošus interešu izglītības pulciņus:

1.  Muzikāli vokālais ansamblis              vadītājs Pāvels Veļičko

2.  Tēlotājmākslas pulciņš                    vadītāja Nadežda Iļjina

3.  Veselības pulciņš                            vadītāja Tamāra Žoludja

4.  Tekstilmākslas pulciņš                     vadītāja Anita Spēlmane

5.  Radošas darbnīcas                         vadītāja Ieva Zvejniece

6.  Sporta dejas                                 vadītāja Viktorija Kanuņņikova

7.  Galda hokejs                                 vadītājs Edgars Caics

8.  Skolas mājaslapa, animācijas un

video sižetu veidošanas pulciņš            vadītāja Jūlija Mazure

 

Aktuālais interešu izglītības pulciņu grafiks.