Administrācija

Skolas administrācija


Skolas direktors Egīls Romanovskis

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

pirmdienās 14.30-18.00, ceturtdienās 10.00-12.00 (216.kab.) t.67392570

Direktora vietnieces izglītības jomā:

Ksenija Kozika

Natālija Jesehina

Līga Liepiņa

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Pirmdienās 16.30 - 18.00

Otrdienās 12.00 - 18.00

Trešdienās 10.00 - 13.00 (215.kab.) t. 67392516

Direktora vietnieces informātikas jomā

Olga Bičuka

Jūlija Mazure

Ilgstoši slimojošo apmācības centrs - centra vadītāja Gaļina Janule (100.kab.)