Administrācija

Skolas administrācija

Skolas direktors:Egīls Romanovskis
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 14.30-18.00,
Ceturtdienās 10.00-12.00
(216.kab.) tālr. 67392570

Direktora vietnieces izglītības jomā:
Ksenija Kozika
Natālija Jesehina
Līga Liepiņa

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 16.30 - 18.00
Otrdienās 12.00 - 18.00
Trešdienās 10.00 - 13.00
(215.kab.) tālr. 67392516

Direktora vietnieces informātikas jomā:
Olga Bičuka
Jūlija Mazure

Ilgstoši slimojošo apmācības centrs - centra vadītāja Gaļina Janule (100.kab.) tālr.67392377


Copyright © 2018. r18vmvs.lv.