Sākot ar 2017./2018.mācību gadu Rīgas 18.vakara (maiņu vidusskola)

iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienests īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 

"Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"  - “PuMPuRS”,

lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības

un nepabeidz skolu. 

Projekta ietvaros tiks veikti daudzveidīgi personalizēti atbalsta pasākumi (individuālas konsultācijas un atbalsts mācību procesā), kas vērsti uz izglītojamo agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem, kas palīdz bērniem veiksmīgi socializēties un izglītoties.

Projekta mērķgrupa ir Izglītojamie no 5.līdz 12.klasei.


Uzmanību!

Skolas mājaslapa pāriet uz jauno platformu.

Līdz ar to:

1)      Aktuālas informācijas ievietošana kavējas aptuveni 3-4 nedēļas. 

2)      Skolas pašnovērtējuma ziņojums būs publicēts 2017.gada  1.oktobri.

 

Skolas administrācija 

07.09.2017.


Uzmanību!!!

Mūsu facebook skolas lapa mainīts nosaukums 

Rīgas 18. vakara/maiņu vidusskola

 

2017./2018. mācību gadu sākam 1.septembrī! 

 

 

    5.-6.c, 7.c,

    6.-7.b, 8.b, 8.c,

    9.a, 9.b, 9.c, 9.k.

 

 

 

10.00

 

 

   10.a, 10.b, 10.c,

   11.a, 11.b, 11.c,

   12.a, 12.b, 12.c.

 

 

 

12.00

 

    8.-9.I, 8.-9.II,

   10-1, 10.L,

   11-1, 11-2, 11.L,

   12-1, 12-2, 12.L.

 

 

 

 

16.00
Jauni Erasmus+ projekti

Mūsu skola šogad piedalījās Eiropas Savienības (ES) Erasmus+ programmas KA2 projektu pieteikumu konkursā kā partneris. Apstiprināti četri jauni projekti:

1)      “Māksla un IKT pret bulingu un kiberbulingu”. Projekta mērķis ir informēt skolēnus par bulingu un kiberbulingu, kā to novērst, kā arī radīt priekšnoteikumus atbildīgas un tolerantas personības attīstībai.

2)      “Tava Eiropa mājās! Veidojam savu Eiropu.”  Projekta mērķis ir informēt skolēnus par Eiropas Savienības vēsturi, uzbūvi, mērķiem un uzdevumiem un sniegtajām iespējām.

3)      “Mēs esam dažādi, bet visi kopā esam Eiropa.” Projekta mērķis ir novērst rasismu un aizspriedumus pret dažādām tautībām, minoritātēm un sociālajām grupām, informēt skolēnus par dažādām kultūrām, izmantojot modernās informācijas tehnoloģijas.

4)      “Uzmanību, gatavību, starts! Dzīvojam labāk, izmantojot vecās spēles.” Projekta mērķis ir veicināt sociālo prasmju apgūšanu, mācoties spēlēt tradicionālās (senās) spēles, sadarbojoties ar vecvecākiem un saglabājot senās tradīcijas. Uzlabot fizisko un garīgo veselību, kā arī apzināties ģimenes vērtību mūsdienu sabiedrībā.

Dalība Erasmus+ KA2 projektos ir lieliska iespēja mūsu skolēniem paplašināt zināšanas par Eiropas Savienību, informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT), dažādām sociālām problēmām un iespējamajiem risinājumiem kā arī uzlabot svešvalodas, prezentēšanas, komunikācijas prasmes un iepazīt citu dalībvalstu kultūru, izglītības sistēmu. Daudziem mūsu skolēniem tā ir vienīgā iespēja apmeklēt citas ES valstis. Mācību mobilitātēs dosies tie skolēni, kuri ir sekmīgi un ieinteresēti pilnveidoties un paplašināt savas kompetences, lai pēc tam veiksmīgi iekļautos demokrātiskajā ES sabiedrībā.

 

Erasmus+ projektu koordinatore: Sanita Mežiniece

 

 

Uzņemšanas noteikumi

2017./2018.

mācību gadā

  

Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola uzņem audzēkņus:

 

vPamatskolas vakara programmās:

          5., 6., 7., 8., 9. klasē (latviešu un krievu plūsmā).

 

vVidusskolas vakara un neklātienes programmās:

             10., 11., 12. klasē (latviešu un krievu plūsmā).

 

   Mācību formas:

-      dienas,

-      vakara,

-      neklātienes ar tālmācības elementiem.

 

Lai pieteiktos skolā, vienam no vecākiem (aizbildņiem) vai pilngadīgajam izglītojamajam jāiesniedz šādi dokumenti:

ü  Iesniegums (aizpilda skolā);

ü  Iegūto izglītību apliecinoša dokumentu kopija (uzradot oriģinālu): liecība 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12. klasei;

ü  apliecība par pamatizglītību 10., 11., 12. klasei;

ü  dzimšanas apliecības un pases kopija (uzradot oriģinālu);

ü  medicīniskā izziņa:

    nepilngadīgajiem – veidlapa Nr.026/u

    pilngadīgajiem – veidlapa Nr.027/u


Dokumentu pieņemšana:

Darba dienās

no 10.00 līdz 16.00

Informācijai: 67392570; 67392516; 67395260

              

Rīgas 18.vakara maiņu vidusskola 

        Mājas lapa: r18vmvs.lv

26.06.2017Nepiederošu personu atrašanās skolā

 

48.    Skolas dežurants ievēro visas Skolā ienākošās nepiederošās personas, nepieciešamības gadījumā noskaidro nākšanas mērķi, ir tiesīgs palūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, skolēniem uzrādīt skolēnu apliecību.

49.     Skolas dežurants masu mēdiju pārstāvjus atved pie Skolas direktora vai dežūrējošā administratora.

50.   Skolotājs, klases audzinātājs vecāku apmeklējumus atzīmē klases audzinātāja dokumentācijā.

51.   Jebkuru citu nepiederošu personu Skolas darbinieki izraida no Skolas pēc paskaidrojuma saņemšanas.

Ja nepiederošā persona labprātīgi Skolu neatstāj, Skolas dežurants izsauc SIA “Rīgas serviss” apsardzi.

Rīgā 18.vakara (maiņu) vidusskolas IEKŠĒJIE NOTEIKUMI rīkojums 28.12.2015.

Nr.VSV18-15-4-nts

28.12.2016.

 

Uzmanību!!!

Rīgas 18.vakara (maiņu) vidusskola no 2017.gada5.janvāra aicina darbā informātikas skolotāju uz nenoteiktu laiku (27 kontaktstundas) uz pilnu slodzi. Pretendentam savu CV sūtīt uz skolas e-pastu  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   vai iesniegt Rīgas 18.vakara (maiņu) vidusskolā pēc adreses Sīmaņa ielā 14, Rīgā, kabinetā 226līdz 2017.gada3.janvārim.Izziņas pa tālruni 67392516 vai 26171564.


Konference LatSTE

2015, Liepājā  2016.gada 25.-26. oktobris

Mūsu skolas skolotāji aktīvi papildina zināšanas dažāda veida izglītojošos pasākumos: kursos, semināros konferencēs.

         Viens no šādiem pasākumiem bija  Latvijas Sabiedrības Tehnoloģiju ekspozīcija uz kuru devās mūsu skolas skolotāji, lai ienestu radošumu, sadarbību un inovācijas mācību procesā, zināt darba devēja vajadzības un intereses, veicinātu jauniešu interesi un izpratni par mācībām un darbu. 

         Konferencē savā pieredzē dalījās plaši pazīstami Latvijas un ārvalstu eksperti, pedagogi un uzņēmēji.Veiksme Zvārguļa festivāla literāro darbu ekspreskonkursā

Zobojies kā Zvārgulis


2016. gada 2. oktobrī tika atzīmēta 150. dzimšanas diena dzejniekam Edvardam Treimanim-Zvārgulim, – vienam no populārākajiem 19. gadsimta 90. gadu autoriem.

Jubilejai veltītās norises tika apvienotas pasākumu ciklā “Zvārguļa festivāls”, kurā norisinājās arī bērnu un jauniešu literāro darbu konkurss “Zobojies kā Zvārgulis”.

Sveicam Veicināšanas balvu ieguvējus, mūsu skolas 12.klases skolēnus!

Diplomu un balvu saņēma12.L klases skolniece Kristīne Tauriņa par parodiju “Seši resni deputāti” un 12.C klases skolēns Raimonds Alfrēds Pugačevskis par parodiju “Pie tava siltumizolējošā, baltā pakešloga”.

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Inese Pļaviņa


Uzmanību!!!

2016./2017. mācību gadu sākam 1.septembrī!

 

 

5.-6.c, 6.k, 7.c,

7-8.b, 8.c, 8.k

9.a, 9.c.

 

 

10.00

 

 

10.a, 10.b, 10.c,

11.a,11.b, 11.c,

12.a,12.b, 12.c.

 

 

 

12.00

 

10-1, 10.L,

11-1, 11-2, 11.L

12-1, 12-2, 12.L.

 

 

 

16.00

 

 


Uzņemšana 2016./2017. mācību gadā

Bezmaksas izglītība visiem

no 1.līdz 12.klasei

latviešu un krievu valodā

 

Mūsu skolā mācību process organizēts elastīgi –

var mācīties pa dienu, vakaros

vai izmantojot internetu (tālmācībā)

 

Kontakti  t.67392570, 67392516, 67395260

e-pasts: r18vmvs.riga.lv, mājas lapa r18vmvs.lv

facebook.com Rīgas 18.vakara maiņu vidusskola

Darba dienās no 10.00 līdz 16.00

 

Lai pieteiktos skolā,vienam no vecākiem (aizbildņiem) vai pilngadīgajam izglītojamajam jāiesniedz šādi dokumenti:

-  iesniegums (aizpilda skolā);

-  iepriekš iegūto izglītību apliecinošs dokuments (liecība, sekmju izraksts, apliecība u.c.);

-  apliecība par pamatizglītību, stājoties 10., 11., 12. klasē;

-  dzimšanas apliecības un pases kopija (uzrādot oriģinālu);

-  medicīniskā izziņa: nepilngadīgajiem – veidlapa Nr.026/u,pilngadīgajiem – veidlapa Nr.027/u.

 

    Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, tiek veikta iepriekš iegūto mācību priekšmetu vērtējumu pielīdzināšana par apgūto vidējās izglītības programmu un noteikta klase, kurā pretendents tiek uzņemts.

Iepriekš iegūto mācību priekšmetu vērtējumu pielīdzināšanas rezultātā tiek izveidots mācību priekšmetu patstāvīgās apguves individuālais mācību plāns, kas nosaka, kādos termiņos Tev ir jāapgūst iepriekšējos gados neapgūtie mācību priekšmeti un jānokārto ieskaites.

Ja tiek uzrādīts izglītības dokuments, kuros ir iegūti vērtējumi „5” ballu sistēmā, tad uzņemšanas komisija pielīdzina vērtējumiem „10” ballu sistēmā.

 

Pamatizglītība no 1.līdz 9.klasei latviešu un krievu valodā

notiek pēc šādām programmām:

 

-  Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) pedagoģiskās korekcijas vakara (maiņu) programma (Izglītības programmas kods 11011812);

-  Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) pedagoģiskās korekcijas vakara (maiņu) mazākumtautību programma (Izglītības programmas kods 11011822);

-  Pamatizglītības vakara (maiņu) programma (Izglītības programmas kods 2101112);

-  Pamatizglītības mazākumtautību vakara (maiņu) programma (Izglītības programmas kods 2101112);

   Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) pedagoģiskās korekcijas vakara (maiņu) programma (Izglītības programmas kods 23011812);

-  Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) pedagoģiskās korekcijas vakara (maiņu) mazākumtautību programma (Izglītības programmas kods 23011822);

-  Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) pedagoģiskās korekcijas neklātienes programma (Izglītības programmas kods 23011813);

-  Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) pedagoģiskās korekcijas mazākumtautību izglītības neklātienes programma (Izglītības programmas kods 23011823).

-  Pēc vajadzības realizējam specialās programmas

 

Vidējā izglītība no 10.līdz 12.klasei latviešu un krievu valodā

notiek pēc šādām programmām:

- Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena vakara (maiņu) programma

 (Izglītības programmas kods 31011012);

- Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes programma

 (Izglītības programmas kods 31011013);

- Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību vakara (maiņu) programma (Izglītības programmas kods 31011022);

- Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību neklātienes programma (Izglītības programmas kods 31011013).

 

Neklātienes un tālmācība - mācību formas, kuras palīdz iegūt izglītību:

-  Ja nevari apmeklēt stundas regulāri, ja esi izbraucis no valsts, audzini mazuli, tev ir saspringts darba grafiks (t.sk. sacensības vai koncerti) vai veselības problēmas, izvēlies mācības ar tālmācības elementiem, izmantojot skolotāju piedāvātos mācību materiālus un saziņas daudzveidību – stundas, konsultācijas klātienē, Skype, e-pasts, mācību Internet vietne Moodle)!

-  Ja Tev ir ilgstošs mācību pārtraukums vai "robi" kādā no mācību priekšmetiem, ja programmu nesakritības dēļ nav mācīts kāds no priekšmetiem, mēs piedāvāsim Tev apgūt kursu pēc individuālā plāna, nokārtot eksāmenu šajā priekšmetā un mācībās panākt pārējos!

-  Ja Tev ir iesākta, bet nepabeigta vidējā vai profesionālā izglītība, Tu vari iegūt atestātu par vidējo izglītību divu vai pat viena gada laikā!

 

Bonusi:

-  visas nepieciešamās mācību grāmatas Tu vari atrast skolas bibliotēkā un tev ir iespēja strādāt (mācīties) izpildīt uzdevumus lasītavā, t.sk.datorā;

-  ja Tu vēlies attīstīt savus talantus un realizēties ārpus mācībām, tu vari apmeklēt bezmaksas interešu izglītības nodarbības: skolas ansambli, deju kolektīvu, radošas darbnīcas, piedalīties pasākumos skatēs un konkursos;

-  ja Tev ir mazs bērns, Tu vari apmeklēt skolu kopā ar savu mazuli, jo skolā darbojas bezmaksas māmiņu istaba;

-  strādā psihologs, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, medmāsa, pie kuriem vari vērsties pēc palīdzības, ja tā Tev nepieciešama;

-  pie mums darbojas programmas „Skolas piens” un „Skolas auglis”;

-  bezmaksas pusdienas pamatskolas skolēniem;

-  bezmaksas braukšanas kartiņa Rīgas sabiedriskajā transportā; 

-  iespēja piedalīties Erasmus + starptautiskajās mācību mobilitātes un dažāda līmeņa projektos.Erasmus+ KA2 projekta “Nuitsblanches” partneri viesojas Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskolā

No 09.05.2016. līdz 13.05.2016. mūsu skolā notikaprojekta partneru tikšanas, lekcijas, radošās un izglītojošās darbnīcas. Kopā ieradās44 viesi no četrām Eiropas Savienības valstīm.

Projekta mērķis ir uzlabot skolēnu zināšanas par mītiskiem, fantastiskiem tēliem, gadskārtu rituāliem, leģendām (vampīri, vilkači, spoki, saulgrieži utt.) pilnveidot svešvalodu un komunikācijas prasmes kā arī attīstīt iemaņas strādāt komandā. Veicināt izglītības jomā iesaistīto personu profesionālo pilnveidi un attīstīt kompetences.

Iesaistītie skolēni un skolotāji augstu vērtē iespēju uzlabot valodas un komunikācijas prasmes un iegūt jaunus draugus Eiropas Savienībā. 

Projekta koordinatores: Sanita Mežiniece un Olga Vinogradova

 

 

 

 

Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola uzņēma Erasmus+ KA2 projekta “Meetingthe Arts” partnerus no Spānijas, Itālijas, Francijas un Polijas

No 18.04.2016. līdz 23.04.2016. mūsu skolā notika projekta partneru tikšanās, plānošanas sapulces un skolēnu mācību mobilitātes. Kopā ieradās 31 viesis, ar kuriem kopā piedalījāmies dažādās radošās darbnīcās un apmeklējām ar mākslu, kultūru un vēsturi saistītus objektus Rīgā, Siguldā un Jūrmalā.

Projekta mērķi ir uzlabot skolēnu svešvalodu un komunikācijas prasmes, prasmes strādāt komandā, izmantojot mākslu kā savstarpējās saziņas valodu. Veicināt izglītības jomā iesaistīto personu profesionālo pilnveidi un attīstīt kompetences.

Skolēni augstu vērtē šāda veida iespēju uzlabot valodas un komunikācijas prasmes un iegūt jaunus draugus Eiropas Savienībā.

Projekta koordinatores Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskolā: Sanita Mežiniece un Olga Vinogradova

 

 

 


Tā aizies gadi, aizies dienas,

Tā aizies viss, kas kādreiz bijis skaists.

Bet pāri paliks atmiņas tik vienas –

Visskaistākais ir tomēr skolas laiks.

 

2016.gada 10.maijā par godu mūsu topošajiem absolventiem skanēja pēdējais zvans.

Pasākumā piedalījās skolēni no 9.a, 9.c, 9.I, 9.II, 12.a, 12.b, 12.c, 12.v, 12-1, 12.L1 klases.

Skanēja daudz labu vārdu pedagogiem no skolēniem, kā arī laba vēlējumus saņēma skolēni no viņu mīļajiem skolotājiem.

Skolas direktors Egīls Romanovskis novēlēja topošajiem absolventiem labi sagatavoties eksāmeniem, iegūt pārliecību par saviem spēkiem un tikties visiem izlaidumā, lai saņemtu atestātus.

Paldies mūsu aktīvajiem skolēniem un viesim, kuri palīdzēja organizēt un vadīt svētkus!

Viktorija Ščepina 11.b klase

Vadims Buckojs 11.b klase

Emīlija Elīze Lune 7.c klase

Puškina liceja 8.klases skolniece Diāna.

Mūsu īpašais viesis: Zolitūdes ģimnāzijas pirmklasniece Veronika.

Pie mūzikas pulta Ralfs Šantars 8.I klase.

Pasākumu organizēja Natālija Jesehina 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7r8v6zxnTI

 


“Kad pirmā zāle dīgst,

Tad zeme lūgšanu skaita

Un zvaigznes debesīs

Apstājas savā gaitā.”

                    (F.Bārda)

Paskaties! Arvien vairāk kļūst saulainu dienu!

2016.gada 2.maijā skolas zālē skanēja dziesmas un dzeja pavasarim.

11.c, 11.L un 12.L klases skolēni, viņu bērni un skolotājas klātesošos iepriecināja ar priekšnesumiem literārā pasākumā, kas tradicionāli notiek projekta “Trāpīt laikā” ietvaros.

Pasākumu organizēja Latviešu valodas un literatūras skolotājas Inese Pļaviņa un Marita Linka.

https://www.youtube.com/watch?v=eqCVntrrJQY


Katrs cilvēks ir kā dārgakmens - mazāks vai lielāks,

 tas atkarīgs no viņa darbiem,

attieksmes pret otru un mīlestības starojuma.

 

2016.gada 27.aprīlī tradicionāli skolā notika pasākums „Skolas lepnums”.

Mēs lepojamies par tiem, kas godprātīgi un atbildīgi pilda savus pienākumus un atbalsta arī tuvus cilvēkus, piemēram, savus klases audzinātājus un klases biedrus.

Gan mūsu skolēni, mūsu skolotāji, skolas darbinieki saņēma pateicības rakstus par izdarītiem darbiem un nelielas dāvaniņas.

Lepnumu šogad saņēma:

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilona Zvanere un direktora vietniece izglītības jomā Ksenija Kozika par nopietnu, atbildīgu attieksmi pret darbu, radošu pieeju skolas dzīves organižēšana un skola tela popularizēsanu.

Pasākumā piedalījās:

6.b klases skolēns Artjoms Stepanovs,

6.c klases skolniece  Karina Silova,

9.a klases skolniece  Oļesja Steļmančonoka,

11.b klases skolniece Marija Teterina,

9.II klases skolēns Sandris Vāvernieks,

8.b klases skolniece Anna Melngalve,

mūsu viesi:

absolvents Ratmirs Petrovs un Daniela 7.klases skolniece no Rīgas Lastādijas internātpamatskolas.

Milzīgs paldies mūsu Čigānu teātrim „Romen”,

Zaklīnai Burkevičai, Konsuelai Beinarovičai, Dajanai Aleksanderei

un Danai Martinkevičai.

Pie mūzikas pulta Ralfs Šantars.

Pasākuma organizatori Līga Liepiņa un Natālija Jesehina.

Paldies visiem par labiem darbiem. 

https://www.youtube.com/watch?v=06IeGV7_71k

 

2016.gada 11.aprīlī mūsu skolā viesojas ciemiņi no Iļģuciema vidusskolas teātra pulciņa „Kušš” ar Mārtiņa Zīverta lugu

„Pēdējā laiva”.

Paldies visiem māksliniekiem

Krišjānim Lambertam

Unai Zvirbulei

Markam Toniņam

Kristīnei Okuņkovai

Artūram Sirgensonam

Ilzei Cimdiņai

un teātra pulciņa vadītājai

Līvijai Rozei

par patriotiskā pasākuma sagatavošanu un starpskolu sadarbības veicināšanu.


Sludinājums

Rīgas 18.vakara (mainu) vidusskola meklē Skolas medicīnas māsu uz 0,6 slodzēm no 09.05.2016. līdz 31.06.2016.
(darba laiks pirmdiena, otrdiena un piektdiena no plkst. 8.30 līdz 17.00)
Skolas direktors 67392570, kanceleja 67395260


"Nepiederošu personu atrašanās skolā" 
izraksts no Skolas iekšējās kārtības noteikumiem

48. Skolas  dežurants ievēro visas Skolā  ienākošās nepiederošās personas, nepieciešamības gadījumā noskaidro nākšanas mērķi, ir tiesīgs palūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, skolēniem uzrādīt skolēnu apliecību.

49.  Skolas dežurants masu mēdiju pārstāvjus atved pie Skolas direktora vai dežūrējošā administratora.

50.  Skolotājs, klases audzinātājs vecāku apmeklējumus atzīmē klases audzinātāja dokumentācijā.

51.  Jebkuru citu nepiederošu personu Skolas darbinieki izraida no Skolas  pēc paskaidrojuma saņemšanas. Ja nepiederošā persona labprātīgi Skolu neatstāj, Skolas dežurants izsauc SIA “Rīgas serviss” apsardzi.

 

 

Sieviete...

tu bagāta - ir par ko lūgt, ko sargāt

tu bagāta - tev ir ko mīlēt, lolot

tu bagāta ja vari mīlot piedot

tu bagāta ja vari dot un ziedot...

 

2.martā skolā notika koncerts, kas veltīts 8.martam – Starptautiskajai sieviešu dienai. Par godu sievietei skanēja daudz skaistu vārdu un melodisku dziesmu.

Pasākumā piedalījās:

8.c klases skolēns Ralfs Gruziņs

8.I klases skolēns Ralfs Šantars

9.a klases skolēni Rihards Alberts, Oļegs Konončuks, Olesja Steļmančonoka

9.I klases skolēns Sandris Vāvernieks

11.b klases skolēni Marija Teterina, Vadims Buckojs, Valentīns Greiža, un Mihails Paršins.

12.v klases skolniece Inna Bezvusko

Un mūsu viesi: absolvents Patriks Ganaga , 10. klases skolēns no Rīgas 29. vidusskolas Marks Bezvuško un dejotāja Inna Belaja.

Liels PALDIES visiem!

Ļoti jauks, sirsnīgs pasākums!

 

Pasākumu organizēja Natālija Jesehina.

   

   


14. februārī jeb Valentīna dienā tiek svinēta visu mīlētāju diena. Diena ir nosaukta par godu Valentīnam, mīlētāju aizbildnim un vienam no trim svētajiem, kuri 14. februārī mira mocekļa nāvē. Bet kā tad īsti radās šie svētki? Kāpēc tieši Valentīns un ko tik īpašu viņš izdarīja, ka cilvēki pat līdz šim brīdim atceras viņa vārdu?

17. februārī skolā notika pasākums veltīts Valentīndienai. Pasākumā mūsu skolēni stāstīja, kā tad īsti radās šie svētki un ko nozīmē mīlēt un būt mīlētam.

Pasākumā piedalījās:

8.c klases skolniece Laura Libere

8.I klases skolēns Ralfs Šantars

9.a klases skolēni Rihards Alberts, Oļegs Konončuks, Olesja Steļmančonoka

11.b klases skolēni Diāna Orlova, Viktorija Ščepina, Marija Teterina, Vadims Buckojs, Valentīns Greiža, Sergejs Kurnuško, Viktorija Soloveja, Mihails Paršins

11.c klases skolniece Kristīne Skukauska

11.L klases skolēns Ruslans Voroncovs

12.v klases skolniece Inna Bezvusko

Milzīgs paldies visiem!

 

Pasākumu organizatore Natālija Jesehina


13. janvārī skolā notika pasākums „Veselības diena” mūsu skolēniem un skolotājiem, kuru organizēja Veselības pulciņa dalībnieki.

Visiem bija iespēja: pārbaudīt savu redzi, pārbaudīt asinsspiedienu,  izmērīt savu augumu, nosvērties,  pamēģināt sniegt pirmo palīdzību,  izmērīt savu vidukli, uzzināt savas plaušas apjomu.

Aktualizējām tēmu „Veselīga ģimene”, pateicoties mūsu viesiem no

Usmas Kristīgā tautas skolas Uģim un Harinai Brūklene.

Liels paldies

9.a klases skolēniem Oļegam Konončukam un Rihardam Albertam,

9.c klases skolēniem Elīnai Benei un Darjai Antonovai,

11.b klases skolēniem Diānai Orlovai, Mihailam Paršinam,

Česlavam Beļskim, Viktorijai Ščepinai, Valērijai Mazurei,

Viktorijai Solovejai, Valentīnam Greiža, Marijai Teterinai.

Milzīgs paldies skolotājai Innai Boikovai!!!

Paldies visiem par jautru un interesantu pasākumu!

 

Veselības pulciņa vadītāja Natālija Jesehina.

   

   


No 2016. gada 1. janvāra stāsies spēkā Rīgas domes 24.11.2015. saistošie noteikumi Nr.180 “Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir mantisko pabalstu – Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātas pusdienas izglītojamiem”.

Tiesības saņemt brīvpusdienas ir skolēniem, kura pamata dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un kura ģimene normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu. Brīvpusdienas netiek piešķirtas, ja skolēnam ir nodrošinātas brīvpusdienas izglītības iestādē no citiem finanšu avotiem. Lasīt tālāk ...


...Ieklausies Ziemassvētkos

...Ieklausies sirdī

...Ieklausies Mīlestībā un glabā šo dziesmu sevī

...Un tici

...Jo Mīlestība paliek pie tā, kas tai tic!
Gaišus Ziemassvētkus un skaistāko Ziemassvētku sapņu piepildījumu

 

Tradicionāli 17.decembrī skolā notika Ziemassvētku eglīte skolēnu bērniem. Pasākumu apmeklēja ap 25 mazuļu ar saviem vecākiem.

Mūsu skolas mākslinieki parādīja pasaciņu „Sniegavīru Ziemassvētki”.

Bija arī Salavecis, Sniegbaltīte un citi varoņi.

Konkursi, dziesmas, dāvanas, daudz jautrības…

 

Paldies visiem, kas piedalījās pasākumā:

9.c klases skolēnam Ronaldam Stungrevičam (Mazais Sniegavīrs),

9.a klases skolēnam  Oļegam Konončukam (Resnais Sniegavīrs),

9.a klases skolniekam Rihardam Albertam (Lielais Sniegavīrs),

9.a klases skolniekam Artjomam Solomevičam (Lācis),

9.a klases skolniekam Romānam Šteinbokam (Zaķis),

9.a klases skolniecei Oļesjai Stelmančonokai (Rūķis),

9.I klases skolēnam Sandrim Vāverniekam (Salavecis),

8.c klases skolniecei Laurai Liberei (Lapsa),

12.v klases skolniecei Innai Bezvuško (Sniegbaltīte),

9.c klases skolniekam Klāvam Lapetrovam (pie mūzikas pulta).

 

Paldies radošai skolēnu vizāžistu komandai:

10.b klases skolniecei Anastasijai Kasparenko,

11.b  klases skolniecei  Viktorijai Ščepinai,

11.b  klases skolniecei  Viktorijas Solovejai,

11.b  klases skolniecei  Valerijai Mazurei.

 

Paldies par atbalstu mūsu 9.a skolēnam Andrejs Širokovam, 11.b klases skolēnam Valentīnam Greiža un visiem, visiem kas ņēma dalību svētku organizēšana.

Milzīgs paldies radošajam pulciņam un viņa vadītājai Ievai Zvejniecei par skolas dekorēšanu svinībām un skaistām dekorācijām!

Pasākumu organizatore Natālija Jesehina.


11.novembrī  mūsu  skolā notika tradicionālais  pasākums par godu  Valsts svētkiem,  Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas 97-tajai dzimšanas dienai.

Vēstures skolotāja Tatjana Sulojeva  pastāstīja,  kāpēc mēs  svinējām  šos svētkus un kādas ir tradīcijas.  

Pasākuma vadītāji 9.a klases skolēni Oļegs Konončuks un Rihards Alberts, 11.b klases skolniece Viktorija Ščepina atgādināja, ka Latvija ir īpaša un  unikāla vieta ,kur mēs dzīvojam. Viņu stāstījumu paspilgtināja gan sagatavotās prezentācijas, gan skolēnu priekšnesumi.  Jau tradicionāli -  īpašu saviļņojumu radīja mūsu ciemiņi - Puškina liceja koris: diriģents Pāvels Veļičko, koncertmeistare Jekaterīna Pavlova.

Paldies māksliniekiem – Danielam Meisītim (6.c), Santijai Liporei (6.k), Laurai Liberei (8.c), Oļesjai Steļmačonokai (9.a), Klāvam Lapetrovam (9.c)!

Liels paldies skolas ansamblim Pāvela Veļičko vadībā!

Paldies pasākuma organizētajiem:  Sanitai Mežiniecei,  Natālijai Jesehinai un Aleksandrai Morščakovai!

  


Rīgas 18.vakara (maiņu) vidusskolas skolotāji 2015.gada 27.novembrī pievienojas Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) vienas dienas brīdinājuma streikam!

Ņemot vērā, ka skolotāji neveiks savus darba pienākumus, t.sk. stundu vadīšanu, aicinām izglītojamos un viņu vecākus būt saprotošiem un lūdzam izglītojamo pieskatīšanai rast alternatīvas iespējas.2. oktobrī skolā tradicionāli skolēni sveica pedagogus Skolotāju dienā. Piedalījās skolēnu no dažādām klasēm.

Pasākumā dzejoļus deklamēja Sandris Vāvernieks 9.I klase, Viktorija Ščepina 11.b , Žaklīna Burkeviča 11.c,  dziedāja Jūlija Bezvuško 12.b klase, ģitāru spēlēja  Ruslans Vorocovs 11.L klase,  klavieres spēlēja Oļesja Steļmaconoka 9.a klase.  

Pārsteigumu sagādāja skolas puišu komanda, izpildot jauku repa versiju par godu skolotājiem. Puišu komanda: Rihards Alberts 8.b, Artjoms Solomevičs 9.a, Olegs Konončuks 9.a un Artūrs Alberts 10.b klase.

Milzīgs paldies visiem!

   


  Paziņojums.

 

1. Iznomājamais objekts.

1.1.Iestādes nosaukums Rīgas 18. vakara(maiņu) vidusskola(turpmāk – Skola), iznomā Skolas telpas Rīgā, Sīmaņa ielā14, ar kopējo platību 44,50 kv.m.,

kafejnīcas izvietošanai Skolas pirmajā stāvā ar ierobežotu publisku pieejamību.

 

2. Mērķis, nosacījumi

2.1. Nodrošināt skolas audzēkņu, viņu pavadošo personu un darbinieku ēdināšanas pakalpojumus.

2.2. Kafejnīcas darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 09.00 līdz plkst. 18.00.

2.3. Kafejnīcai jānodrošina – siltos ēdienus un dzērienus; aukstās uzkodas; desertu; smalkmaizītes; sulas; dzērienus un saldumus.

2.4. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.

2.5. Ēdienu gatavošanai jāizmanto tikai svaigi un labas kvalitātes produkti.

2.6. Jāievēro noteikumi, kuri atbilst izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem.

2.7. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam izglītības iestādēs.

 

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):

2,48 EUR /kv.m + PVN + patērētā elektroenerģija + apsaimniekošanas izdevumi.

 

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

 

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

5.1.Viens gads no līguma noslēgšanas brīža .

 

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2015.gada 25.09, plkst.10,00, Rīgā, Sīmaņa ielā 14, 334.kab, pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu -  „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī.”

 

7. Papildus informācija:

7.1. Tel. 29720302; 67394377 Ilze Mihno , dir. vietn.adm. saimn. darbā

 

Rīgas 18. vakara(maiņu) vidusskolas iznomāšanas komisija.